"vi bevarar gamla traditioner samtidigt som vi utvecklar och skapar nya"